Nederlandse vrouwen stuwen aantal betaalde banen omhoog

0
228

Steeds meer Nederlanders hebben een betaalde baan. En het verschil in netto arbeidsparticipatie tussen vrouwen en mannen wordt kleiner. In de afgelopen 4 jaar was de toename telkens sterker bij vrouwen dan bij mannen. In 2018 had 63,2% van de Nederlandse vrouwen en 72,5% van de mannen een bezoldigde functie……

Niveau van voor de crisis
Zo meldt ons het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afgelopen december bereikte de netto arbeidsparticipatie een recordhoogte van in totaal 68%. De toename is vooral toe te schrijven aan de grotere hoeveelheid vrouwen op de werkvloer. Gemiddeld over heel 2018 was het totaal aantal werkenden iets lager (bijna 68), vrijwel gelijk aan het hoogste jaarcijfer vóór het uitbreken van de crisis in 2008.

Deeltijd vs voltijd
De netto arbeidsparticipatie geeft aan welk deel van de 15- tot 75-jarigen betaald werk heeft. Daarbij wordt niet gekeken naar het aantal uren. De toename in de afgelopen 5 jaar was het grootst bij voltijders en bij deeltijdwerkers met veel uren. Vrouwen werken nog wel vaker in deeltijd dan mannen. De gemiddelde arbeidsduur per week is 36 uur voor mannen tegen 26 uur voor vrouwen.

You go girl
Ter vergelijking: in 1969 werkte nog 84,0% van de mannen tegenover 34,1% van de vrouwen. In 1999 was het verschil geslonken tot 20%. Vanaf dat moment is de man-vrouw-kloof in verder verkleind tot minder dan 10 procentpunten. Het aandeel werkenden van ‘middelbare leeftijd’ (45+) steeg de afgelopen 2 decennia harder dan bij de jongeren. De groei bij vrouwen was daarbij tevens doorslaggevend.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here