Als zij meer verdient dan hij, gaat de relatie rammelen. Maar dat gaat veranderen!

0
148
ILLUSTRATIE: ELI REZKALLAH

Je zou denken dat het anno 2019 achterhaald is; we hebben immers huismannen, 2 part-time werkende ouders, kinderopvang, grootouders of vaders en moeders die besluiten om beurten een dieper te geven aan hun carrière. Ik ken van al deze gezinsoplossingen wel voorbeelden in mijn omgeving. Maar ‘grossomundo’ blijkt dat heteroparen waarvan de vrouw meer verdient dan de man, een slechtere relatie hebben. Niet alleen omdat hij dit zo ervaart; ook zij is dan minder tevreden.

De liefde gaat door de portemonnee
Dat blijkt uit promotieonderzoek van socioloog Niels Blom, die begin februari promoveerde op dit onderwerp aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij bekeek de gegevens van Britten, Nederlanders en Australiërs en concludeerde dat liefde wel degelijk door de portemonnee gaat. Daarnaast bestuurdeerde Niels Blom in welke mate werkfactoren van invloed zijn op de relatiekwaliteit, van genderrol-opvattingen, de familie-context en de macro-economische context.

Baan van beiden belangrijk
De verdeling van werk blijkt de kwaliteit van de partnerrelatie te beïnvloeden. Vooral wanneer de vrouwelijk partner de kostwinner is, zijn mensen minder tevreden met de partnerrelatie. Daarnaast is het zo dat partners minder tevreden zijn met hun relatie wanneer één van beiden geen werk of werkzekerheid heeft en/of er financiële problemen zijn. Paren met beiden een baan die zij fijn vinden, zijn dus het gelukkigst.

Status
Maar de werksituatie van mannen is dus van grotere invloed op de partnerrelatie dan die van vrouwen. Mannen hebben nog steeds meer las van statusverlies en of het gevoel van moeten inleveren op hun verantwoordelijkheden. Als hij daar ongelukkig door is, werkt dit dus thuis meer door dan als de vrouw ‘in between jobs’ is. Dit is ook consistent het geval. Er werd gekeken of er verschillen zijn in tijden van economische crises en het al dan niet hebben van kinderen. Daar blijkt geen significant verschil.

Genderrollen
Dit toont aan dat traditionele ideeën over man-vrouw rollen invloed blijven hebben op partnerrelaties in huidige Westerse samenlevingen. “Veel mensen zéggen dat ze egalitair zijn, maar we zien dat veel stellen een traditionele rolverdeling hebben. De man werkt nog altijd aanzienlijk meer’, verduidelijkt hij in NRC.

Spijt van partnerkeuze
Supervrouwen-collega en loopbaancoach Vreneli Stadelmaier, oprichter van SheConsult, deed 2 jaar terug onderzoek onder 600 hoogopgeleide vrouwen en hun relaties. Ruim 15% van hen in de leeftijdscategorie 40 t/m 60 jaar heeft spijt van hun partnerkeuze. Zij geven aan dat dit komt doordat de partner te weinig participeert in de zorgtaken, te weinig ondersteunend, inspirerend of stimulerend is voor haar carrière en te veel met z’n eigen loopbaan. Opvallend genoeg werd ook een aantal keren genoemd dat de partner het zelfvertrouwen van de vrouw ondermijnt.

Maar een slimme meid….
Om het maken van verkeerde keuzes in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen, schreef Vreneli Stadelmaier het boek ‘Yes She’s Smart, Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid’. Om zo jonge vrouwen beter voor te bereiden op hun toekomst met alle soorten van ambities. Ook zij ervaart dat we als maatschappij nog zeer vastzitten in een de cultuur waarin de rollen van mannen en vrouwen eigenlijk al voorgedefinieerd zijn. Maar dat is gebaseerd op vroeger. Vreneli heeft, net als ondergetekende, vertrouwen in de nieuwe generatie vrouwen die nu afstuderen. Kijk maar……

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here