Jonge, vruchtbare vrouwen worden minder vaak uitgenodigd op sollicitatiegesprekken

0
149

Het carrièreverloop van mannen en vrouwen verschilt nog steeds behoorlijk, zowel op de korte als op de middellange termijn. In de eerste 4 tot 8 jaar na afstuderen weten vrouwen een deel van hun aanvankelijke achterstand op het gebied van baantevredenheid en vast contract in te halen. Maar hun achterstand ten opzichte van mannen neemt toe als het gaat om zaken als uurloon en baankansen.

Harde cijfers
Zo blijkt uit recente cijfers van de HBO-monitor, gepubliceerd door het Researchcentrum voor Onderwijs & Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. Het bijzondere aan deze editie is dat er een vergelijking wordt gemaakt tussen afgestudeerden 1 jaar na de diplomering en 4 tot 8 jaar daarna. Gegevens van dezelfde alumni zijn dus over een langere periode in kaart gebracht.

Het goede nieuws
Positief is dat sociale herkomst na het behalen van het HBO-diploma geen rol meer speelt op de arbeidsmarkt. Maar daartegenover staat dat de positie van vrouwelijke gediplomeerden na het eerste jaar werken alleen maar slechter wordt. De toenemende loonkloof en het uurloon-nadeel nemen toe van 5% kort na het afstuderen tot 12% in de volgende 4 tot 8 jaar. Wanneer tevens het verschil in gewerkte uren tussen mannen en vrouwen mee berekend wordt, blijkt dat vrouwelijke HBO’ers op maandbasis veel minder te besteden hebben dan mannen met een vergelijkbare opleiding.

Gezin compleet?
Hetzelfde blijkt uit een analyse van zo’n 9000 sollicitaties allemaal voor vacatures waarop veel vrouwen reageren, zoals secretaresses en accountants. Het onderzoek werd gehouden in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, omdat het daar gebruikelijk (maar niet verplicht) is om op een CV te vermelden wat je burgerlijke staat is én ook de leeftijd van je kinderen. In Duitsland wordt soms zelfs de term ‘gezin compleet’ toegevoegd om aan te geven dat er geen kinderen meer gaan komen.

Straks wordt ze zwanger
Uit de analyse komt naar voren dat werkgevers bij vrouwen die mogelijk zwanger kunnen raken, het een gedoe vinden om tijdelijk vervanging te regelen of taken te verdelen onder het overige personeel. Voorts hebben single vrouwen een voorsprong op getrouwde vrouwen zonder kinderen, bij wie de kans dus groter is dat ze zwanger wil gaan worden. En: “Wie jonge kinderen heeft, heeft ook minder kans om de baan te krijgen”, aldus Prof. Doris Weichselbaumer van de Universiteit van Linz bij RTL Z. Vrouwen met wat grotere kinderen (vanaf 9 jaar oud) mogen vaker op een 2e gesprek komen dan getrouwde vrouwen zonder kinderen. Daar is een verschil te zien van 14%.

Het cliché van de zieke kinderen
Werkgevers zijn behalve voor zwangerschappen ook bevreesd dat de werkende moeders zich vaker ziek zullen melden dan werkende vaders en daardoor meer zullen kosten. Het blijkt dat hoe ouder een kind is, hoe minder dagen per jaar vrouwen zich hoeven af te melden. Vrouwen met 2 kinderen waarbij het jongste kind nog geen 1 is, melden zich gemiddeld 3 tot 4 dagen per jaar ziek vanwege het kind. Is het jongste kind reeds 9, dan is dat nog maar 1 dag per jaar. Opmerkelijk: vaders met 2 kinderen, waarvan de jongste 1 is, melden zich maar 1 dag per jaar af bij hun werkgever vanwege een kind.

Voltijdswerkenden
Voor vrouwen die solliciteren naar een fulltime baan is het een ander verhaal. “Werkgevers gaan ervan uit dat vrouwen die 5 dagen werken het thuis beter geregeld hebben. Ze gaan voor die baan en, zo is de aanname, hebben thuis een partner, oppas of grootouder die voor het kind zorgt”, aldus Doris Weichselbaumer. Op de vraag of dit geen discriminatie is, antwoordt zij met een volmondig ‘ja’. Zij hoopt vooral dat vrouwen melding doen. In Nederland is zwangerschapsdiscriminatie bij wet verboden en kunnen klachten worden neergelegd bij het College voor de Rechten van de Mens.

Zwangerschapsdiscriminatie
Uit onderzoek van een paar jaar geleden blijkt dat 45% van de vrouwen op de arbeidsmarkt ervaringen heeft die wijzen op discriminatie vanwege zwangerschap. ‘Wat kunnen we hier tegen doen?’, vroeg BNR-radio vanochtend aan Mirella Visser, eigenaar van het Centre for Inclusive Leadership.

IJsland
Volgens haar kan Nederland een voorbeeld nemen aan IJsland: “Wie zich in IJsland niet houdt aan gelijk loon tussen mannen en vrouwen wordt publiekelijk aan de schandpaal genageld. Werkgevers willen geen reputatieschade. Als werkgevers in Nederland openbaar moeten maken hoeveel vrouwen zij in de categorie van het onderzoek niet uitnodigen voor een sollicitatiegesprek zullen ze daar wel 2x over nadenken.”

Het best bewaarde geheim……….
In haar boek ‘De zijderoute naar de top’ noemt Mirella Visser de arbeidsdiscriminatie van jonge vrouwen ‘het best bewaarde geheim in het bedrijfsleven’: de verdwijntruc van vrouwen op weg naar de top. Ondanks alle aandacht voor dit probleem blijft het aantal vrouwen in topposities onder de maat, zo concludeerde zij reeds in 2010.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here