GEZOCHT: vrouwelijke bestuurders en onderzoeksleiders universiteit – Supervrouwen

Hoewel er op dit moment meer vrouwen dan mannen een universitaire opleiding volgen, is het aan de top een blanke mannen-gebeuren. Er is te weinig diversiteit op het gebied van bestuur en onderzoeksleiding.

Daar moet nodig iets aan veranderen, vindt president José van Dijck van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, zo meldde zij vandaag in haar jaarrede.

Teams worden volgens haar beter van diversiteit. Daarom zouden vrouwen en onderzoekers van niet-westerse afkomst in alle rangen en standen evenredig vertegenwoordigd moeten zijn.

“We zijn op de goede weg wat betreft het aandeel van vrouwen”, aldus Van Dijck, “maar het kan écht veel beter, vooral in de hogere bestuurlijke rangen van de universiteiten en bij de onderzoeksleiders.”

De KNAW-president droomt van een nieuw soort wetenschapsprijs: eentje voor Wetenschap, Impact & Nieuwsgierigheid. Die zou moeten gaan naar een team waarin jong en oud, man en vrouw, en onderzoekers uit verschillende disciplines en culturen samenwerken aan de oplossing van een urgent probleem.

Moet je lezen

Gerelateerde blogs