Prof. Renée Römkens vandaag: ‘Wordt geweld tegen vrouwen een genderprobleem?’

Verkrachting, misbruik, een pak slaag van de partner: ruim 40% van de vrouwen maakt dit minstens eenmaal mee. Seksueel geweld tegen vrouwen is een probleem ‘van epidemische omvang’. Aldus Renée Römkens, sinds oktober hoogleraar gendergerelateerd geweld aan de Universiteit van Amsterdam.

Vandaag, vrijdag 3 maart , zal zij haar intreerede uitspreken. Geweld tegen vrouwen is erkend als vorm van discriminatie van vrouwen. Gendergerelateerd geweld dus. Maar wordt geweld tegen vrouwen daadwerkelijk in debat en aanpak een genderprobleem? Dit vraagt Renée Römkens, bijzonder hoogleraar Gender Based Violence, zich onder meer af in haar oratie van vandaag.

Met de opkomst van de vrouwenbeweging in de jaren ’70 van de vorige eeuw is geweld tegen vrouwen op de maatschappelijke en politieke agenda gekomen. Het haalt de media en verrijkt de taal. Ga maar na: het blijf-van-mijn-lijfhuis kwam in de Van Dale. Dankzij overheidssteun zijn er opvanghuizen en Veilig Thuis-bureaus. Geweld dat aanvankelijk werd gedoogd is inmiddels strafbaar, bijvoorbeeld verkrachting in het huwelijk (1991) en belaging (2000). Sinds 2016 is een Europees mensenrechtenverdrag op dit terrein van kracht (Istanbul Conventie).

Kortom: er hebben historische verschuivingen plaatsgevonden. Het geweld is erkend als een vorm van discriminatie van vrouwen: gendergerelateerd geweld. De overheid is verplicht tot speciale maatregelen ter preventie van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Maar precies die verschuiving van inzicht staat her en der ook ter discussie. Hangt geweld tegen vrouwen samen met ongelijkheid? Met discriminatie? Er is toch gelijkberechtiging? Römkens gaat tijdens haar oratie in op deze en andere vragen.

Renée Römkens is tevens directeur van het Atria Instituut.

Vrijdag 3 maart 2017, 16:00 uur, Aula Lutherse Kerk, Singel 401, 1012 XM Amsterdam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *