Waardoor Nederland dramatisch is gezakt op de Gender Gap Index

Ons land zakte dit jaar 16 plekken op de ranglijst van gelijkwaardigheid vrouwen en mannen. Nederland ging van plaats 16 naar 32, berekende het World Economic Forum.

Deze keldering is frappant, want Nederland doet het op het gebied van onderwijs juist erg goed. Meer vrouwen dan mannen studeren vandaag de dag af aan hogescholen en universiteiten

Zodra ze de arbeidsmarkt op gaan, gaatZoals bekend werken Nederlandse er dus iets mis. Vrouwen werken hier veel vaker in deeltijd dan elders en dat leidt tot financiële achterstand. Slechts de helft van de Nederlandse vrouwen staat qua geld op haar eigen benen.

Loopbaancoach en Supervrouwen-trainer Vreneli Stadelmaier bespreekt dit thema uitgebreid in haar laatste boek ‘Yes, she’s smart’ waarin ze zich met name richt op de nog studerende vrouwen. Vrouwen hebben veel geleerd, maar hebben niet de softskills die nodig zijn in deze belangrijke, vormende fase van het leven. Vanaf dan gaat het immers minder om de inhoud en meer om alles eromheen, zoals impact maken, gezien worden, onderhandelen, slim optreden, work-lifebalance en omgaan met stress.

Daarnaast zijn vrouwen in Nederland slechts mondjesmaat vertegenwoordigd in machtsposities in de economie en politiek. Sinds het begin van de jaarlijkse meting, in 2006, is die score zelfs achteruitgegaan.

Aanvoerders van de wereldwijde ranglijst zijn traditiegetrouw de Scandinavische landen IJsland (1), Noorwegen (2), Finland (3) en Zweden (5). Toch duiken er ook een aantal minder evidente landen op in de top 10: Rwanda verhoogt haar positie van plaats 5 naar 4, Nicaragua stijgt van plaats 10 naar 6. Ook op de Filippijnen (10) worden mannen en vrouwen gelijker behandeld dan heel wat andere landen. Helemaal onderaan bungelen islamitische staten als Syrië (142), Pakistan (143) en Yemen (144).

Opvallend is voorts de opmars van Canada. Het land van de alomgeliefde premier Justin Trudeau heeft van plek gewisseld met ons en steeg van de 35e naar de 16e plek, vooral dankzij de inhaalslag die vrouwen er op de werkvloer maken. Voor hetzelfde werk krijgen ze nu ook vaker hetzelfde betaald als mannen.

Dat is in de rest van de wereld vaak niet het geval. Voor het eerst sinds het begin van de metingen is de wereldwijde ongelijkheid tussen vrouwen en mannen gegroeid. De groeiende kloof is volgens de onderzoekers deels te verklaren doordat vooral in landen met de meeste inwoners (China en India met beiden bijna een miljard) de verschillen tussen mannen en vrouwen juist weer toenemen.

Gelijkheid van mannen en vrouwen is, zoals alle statistieken aangeven, beter voor iedereen: meer educatie, werk, gezondheidszorg en gezinsplanning voor alle inwoners maken economisch hét verschil.

Wereldwijd is momenteel 68% van de genderkloof gedicht. Nederland scoort daar met 74% nog wel boven. Met het huidige tempo duurt het volgens het World Economic Forum echter nog zeker 2 eeuwen voordat wereldwijd de kloof tussen vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt verdwenen is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *