Wet op man-/vrouw-verdeling in boardroom van kracht

De wet met het streefcijfer voor een evenwichtige genderbalans in raden van bestuur en commissarissen van ondernemingen is gisteren, op 13 april 2017 in werking gegaan. Dit laat de Rijksoverheid weten.

Van een evenwichtige verdeling van zetels is sprake als ten minste 30%  door vrouwen en ten minste 30%  door mannen wordt bezet. Wanneer het streefcijfer niet wordt gehaald, licht de onderneming dit toe in het bestuursverslag.

De wet zorgt ervoor dat deze regeling, die per 1 januari 2016 was vervallen, nu wordt voortgezet tot 1 januari 2020. Het wettelijk streefcijfer geldt net als voorheen voor grote NV’s en BV’s.

Hoewel er vooruitgang is geboekt, doet de huidige situatie nog geen recht aan het potentieel aan vrouwelijk talent. Zonder een actieve benadering duurt de toename van het aantal vrouwen te lang en blijft veel talent onderbenut. Daarom is besloten het wettelijk streefcijfer opnieuw in te voeren.

Het is voor het kabinet een belangrijk doel om de doorgroeikansen van vrouwen te verbeteren door de weg naar de top zo goed mogelijk te faciliteren en potentiële belemmeringen, waar mogelijk, te verminderen. In het Nederlandse beleid wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven in het realiseren van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in topfuncties.

Grote ondernemingen die in 2016 geen evenwichtige verdeling van de zetels hadden, zijn verplicht dit toe te lichten in hun bestuursverslag als zij hun bestuursverslag ná 13 april 2017 publiceren. Tot die tijd wordt een beroep gedaan op de bereidheid van ondernemingen om te handelen in overeenstemming met het voornemen om het wettelijk streefcijfer te verlengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *